پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2022، 2023-2026

  • 2021-08-22

در CryptoPredictions پیش‌بینی‌های روزانه، ماهانه و سالانه برای StarLink و سایر ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنیم. در حالی که ما یکی از دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها را برای STARL در بازار ارائه می‌کنیم، هرگز نباید آنها را به عنوان توصیه مالی در نظر گرفت. همیشه قبل از سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید.

پیش بینی قیمت StarLink برای دسامبر 2022

StarLink در دسامبر 2022 با قیمت 0. 000002767126349 دلار شروع به کار کرد و پیش بینی می شود که ماه را با قیمت 0. 000002427032657 دلار به پایان برساند. در ماه دسامبر، حداکثر قیمت STARL پیش بینی شده 0. 000004432821634 دلار و حداقل قیمت 0. 000003014318711 دلار است.

پیش بینی قیمت StarLink برای ژانویه 2023

پیش بینی می شود StarLink در ژانویه 2023 با قیمت 0. 000003149276566 دلار شروع شود و ماه را با قیمت 0. 000003866192108 دلار به پایان برساند. در ماه ژانویه، حداکثر قیمت STARL پیش بینی شده 0. 000004496397152 دلار و حداقل قیمت 0. 000003057550064 دلار است.

پیش بینی قیمت StarLink برای فوریه 2023

پیش بینی می شود StarLink در فوریه 2023 با قیمت 0. 000003827530187 دلار شروع شود و ماه را با قیمت 0. 000003778288168 دلار به پایان برساند. در ماه فوریه، حداکثر قیمت STARL پیش بینی شده 0. 000004651512321 دلار و حداقل قیمت 0. 000003163028378 دلار است.

پیش بینی قیمت StarLink برای هفته

پیش بینی قیمت StarLink برای امروز

قیمت STARL برای امروز (19. 12. 2022) در محدوده قیمتی 0. 00000228854344 - 0. 000003365505058 دلار پیش بینی شده است. پیش بینی می شود که StarLink امروز با قیمت 0. 000002692404047 دلار به پایان برسد.

پیش بینی قیمت StarLink برای فردا

قیمت STARL برای فردا (20. 12. 2022) در محدوده قیمت 0. 00000225943718 - 0. 000003322701735 دلار پیش بینی شده است. پیش بینی می شود که StarLink فردا با قیمت 0. 000002658161388 دلار شروع شود و روز را با 0. 00000260499816 دلار به پایان برساند.

پیش بینی قیمت StarLink برای هفته

پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2022

ماه حداقل قیمت حداکثر قیمت قیمت میانگین تغییر دادن
دسامبر 2022 0. 000003014318711 دلار 0. 000004432821634 دلار 0. 000003546257307 دلار 32. 00٪

پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2023

ماه حداقل قیمت حداکثر قیمت قیمت میانگین تغییر دادن
ژانویه 2023 0. 000003057550064 دلار 0. 000004496397152 دلار 0. 000003597117722 دلار 34. 00٪
فوریه 2023 0. 000003163028378 دلار 0. 000004651512321 دلار 0. 000003721209857 دلار 39. 00٪
مارس 2023 0. 000003302748878 دلار 0. 000004856983643 دلار 0. 000003885586915 دلار 45. 00٪
آوریل 2023 0. 000003491055497 دلار 0. 000005133905143 دلار 0. 000004107124115 دلار 53. 00٪
می 2023 0. 00000369263847 دلار 0. 000005430350691 دلار 0. 000004344280553 دلار 62. 00٪
ژوئن 2023 0. 000003908483475 دلار 0. 000005747769817 دلار 0. 000004598215853 دلار 72. 00٪
جولای 2023 0. 000004116930427 دلار 0. 000006054309451 دلار 0. 000004843447561 دلار 81. 00٪
آگوست 2023 0. 000004327109759 دلار 0. 000006363396705 دلار 0. 000005090717364 دلار 90. 00٪
سپتامبر 2023 0. 000004529451112 دلار 0. 000006660957517 دلار 0. 000005328766014 دلار 99. 00٪
اکتبر 2023 0. 000004716738398 دلار 0. 000006936379997 دلار 0. 000005549103998 دلار 107. 00٪
نوامبر 2023 0. 000004901421338 دلار 0. 000007207972556 دلار 0. 000005766378045 دلار 115. 00٪
دسامبر 2023 0. 000005071271011 دلار 0. 000007457751487 دلار 0. 00000596620119 دلار 123. 00٪

پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2024

ماه حداقل قیمت حداکثر قیمت قیمت میانگین تغییر دادن
ژانویه 2024 0. 000005238270978 دلار 0. 000007703339673 دلار 0. 000006162671739 دلار 130. 00٪
فوریه 2024 0. 000005397141903 دلار 0. 000007936973386 دلار 0. 000006349578709 دلار 137. 00٪
مارس 2024 0. 000005538902679 دلار 0. 000008145445116 دلار 0. 000006516356092 دلار 144. 00٪
آوریل 2024 0. 000005683445557 دلار 0. 000008358008172 دلار 0. 000006686406537 دلار 150. 00٪
می 2024 0. 000005817314601 دلار 0. 000008554874414 دلار 0. 000006843899531 دلار 156. 00٪
ژوئن 2024 0. 000005949720155 دلار 0. 000008749588463 دلار 0. 00000699967077 دلار 162. 00٪
جولای 2024 0. 000006072547559 دلار 0. 000008930216998 دلار 0. 000007144173599 دلار 167. 00٪
آگوست 2024 0. 000006194393734 دلار 0. 00000910940255 دلار 0. 00000728752204 دلار 172. 00٪
سپتامبر 2024 0. 000006311458795 دلار 0. 000009281557051 دلار 0. 000007425245641 دلار 178. 00٪
اکتبر 2024 0. 000006420521802 دلار 0. 000009441943826 دلار 0. 000007553555061 دلار 182. 00٪
نوامبر 2024 0. 000006529302923 دلار 0. 000009601916064 دلار 0. 000007681532851 دلار 187. 00٪
دسامبر 2024 0. 000006630767501 دلار 0. 000009751128678 دلار 0. 000007800902943 دلار 192. 00٪

پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2025

ماه حداقل قیمت حداکثر قیمت قیمت میانگین تغییر دادن
ژانویه 2025 0. 000006732080784 دلار 0. 000009900118801 دلار 0. 00000792009504 دلار 196. 00٪
فوریه 2025 0. 000006830035683 دلار 0. 000010044170123 دلار 0. 000008035336098 دلار 200. 00٪
مارس 2025 0. 000006915803195 دلار 0. 000010170298816 دلار 0. 000008136239053 دلار 204. 00٪
آوریل 2025 0. 000007007820818 دلار 0. 00001030561885 دلار 0. 00000824449508 دلار 208. 00٪
می 2025 0. 000007094336438 دلار $0. 000010432847703 0. 000008346278162 دلار 212. 00٪
ژوئن 2025 0. 000007181152318 دلار 0. 000010560518115 دلار 0. 000008448414492 دلار 216. 00٪
جولای 2025 0. 000007262808266 دلار 0. 000010680600391 دلار 0. 000008544480313 دلار 220. 00٪
آگوست 2025 0. 000007344883262 دلار 0. 000010801298915 دلار 0. 000008641039132 دلار 223. 00٪
سپتامبر 2025 0. 000007424744214 دلار 0. 000010918741491 دلار 0. 000008734993193 دلار 227. 00٪
اکتبر 2025 0. 000007500032099 دلار 0. 000011029458969 دلار 0. 000008823567175 دلار 230. 00٪
نوامبر 2025 0. 000007575972863 دلار 0. 000011141136564 دلار 0. 000008912909251 دلار 233. 00٪
دسامبر 2025 0. 000007647563972 دلار 0. 000011246417606 دلار 0. 000008997134085 دلار 236. 00٪

پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2026

ماه حداقل قیمت حداکثر قیمت قیمت میانگین تغییر دادن
ژانویه 2026 0. 000007719772557 دلار 0. 000011352606702 دلار 0. 000009082085361 دلار 240. 00٪
فوریه 2026 0. 000007790269276 دلار 0. 000011456278347 دلار 0. 000009165022677 دلار 243. 00٪
مارس 2026 0. 000007852539742 دلار 0. 000011547852562 دلار 0. 000009238282049 دلار 246. 00٪
آوریل 2026 0. 000007919907566 دلار 0. 000011646922892 دلار 0. 000009317538313 دلار 248. 00٪
می 2026 0. 000007983769605 دلار 0. 000011740837655 دلار 0. 000009392670124 دلار 251. 00٪
ژوئن 2026 0. 000008048355961 دلار 0. 000011835817589 دلار 0. 000009468654072 دلار 254. 00٪
جولای 2026 0. 000008109557422 دلار 0. 000011925819738 دلار 0. 000009540655791 دلار 257. 00٪
آگوست 2026 0. 000008171510545 دلار 0. 000012016927273 دلار 0. 000009613541818 دلار 260. 00٪
سپتامبر 2026 0. 000008232207996 دلار 0. 00001210618823 دلار 0. 000009684950584 دلار 262. 00٪
اکتبر 2026 0. 000008289800073 دلار 0. 000012190882461 دلار 0. 000009752705969 دلار 265. 00٪
نوامبر 2026 0. 000008348250768 دلار 0. 000012276839365 دلار 0. 000009821471492 دلار 267. 00٪
دسامبر 2026 0. 000008403679484 دلار 0. 000012358352182 دلار 0. 000009886681746 دلار 270. 00٪

پیش بینی قیمت StarLink - سوالات متداول

پیش بینی قیمت StarLink برای سال 2022 چیست؟

پیش‌بینی می‌شود که StarLink تا پایان سال 2022 به 0. 000003546257307 دلار برسد. میانگین قیمت STARL مورد انتظار برای سال 2022 0. 000003546257307 دلار است که 32. 82 درصد افزایش ارزش نسبت به قیمت فعلی دارد. حداکثر قیمت پیش بینی شده برای سال 2022 0. 000004432821634 دلار است که پیش بینی می شود در دسامبر 2022 به آن برسد.

قیمت StarLink فردا چقدر خواهد بود؟

سیستم پیش‌بینی ما پیش‌بینی می‌کند که قیمت StarLink فردا بین 0. 00000225943718 تا 0. 000003322701735 دلار باقی خواهد ماند. پیش بینی می شود که StarLink فردا با قیمت 0. 000002692404047 دلار شروع شود و روز را با 0. 00000260499816 دلار به پایان برساند.

StarLink در آینده چقدر ارزش خواهد داشت؟

پیش بینی می شود که StarLink تا ابتدای سال 2023 (ژانویه) به طور متوسط ​​0. 000003597117722 دلار ارزش داشته باشد. در سال‌های بعد - 2024، 2025، 2026، قیمت STARL به ترتیب در ماه ژانویه به طور میانگین 0. 000006162671739 دلار، 0. 00000792009504 دلار، 0. 000009082085361 دلار پیش‌بینی می‌شود.

StarLink در ماه آینده (ژانویه 2023) چه ارزشی خواهد داشت؟

میانگین قیمت Starl پیش بینی شده برای ژانویه 2023 $ 0. 000003597117722 است که ارزش افزایش 34،72 ٪ از قیمت فعلی است. حداقل قیمت پیش بینی شده Starlink برای این دوره زمانی 0. 000003057550064 دلار و حداکثر قیمت آن 0. 000004496397152 است.

پیش بینی های گرایش

Bitcoin

Terra Luna Classic

Cardano

Dogecoin

PLC Ultima

Ethereum

سود

THORSwap

Blox

BTC Standard Hashrate Token

OpenDAO

Tokocrypto

Augur

جدیدترین پیش بینی ها

tetuBAL

20WETH-80BAL

Free Speech

MetaElfLand Token

Arch Ethereum Web3

Telefy

Cryptopredictions. com یک برند قابل اعتماد است که یکی از دقیق ترین پیش بینی های قیمت رمزنگاری شده در بازار را ارائه می دهد. ما آرزو می کنیم که در مقیاس جهانی فعالیت کنیم و پیش بینی های خود را به 8 زبان و 33 ارز ارائه دهیم که بین آنها به راحتی می توانید در هر زمان تعویض کنید.

ما پیش بینی های کوتاه مدت جامع و همچنین برای بیش از 15000 دارایی رمزنگاری را به شما ارائه می دهیم. قیمت های فعلی ، قیمت های تاریخی و سایر داده های بازار که به ما کمک می کند پیش بینی های خود را نسبت به آنچه امروزه ارائه می شود ، توسط بزرگترین منبع مستقل جهان از داده های قابل اعتماد رمزنگاری ، Coingecko ارائه دهیم. متشکرم.

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی ارائه شده است. ما مشاوره سرمایه گذاری نمی کنیم. تمام پیش بینی های موجود در وب سایت نشان دهنده توسعه قیمت احتمالی ارزهای رمزنگاری شده است ، اما آنها فقط پیش بینی هستند ، نه سیگنال های معاملاتی یا هرگونه توصیه. ما یک توپ کریستالی نداریم که به ما اجازه دهد آینده را ببینیم. هرگونه تجارت یا تصمیم مالی دیگری که می گیرید باید به مسئولیت کامل شما باشد ، و شما نباید به اطلاعات ارائه شده از طریق وب سایت اعتماد کنید ، ما هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای تجاری که ممکن است در نتیجه استفاده از هرگونه اطلاعات موجود در وب سایت متحمل شده باشد ، بر عهده داریم. واداین وب سایت ممکن است شامل تبلیغات و سایر محتوای تبلیغاتی باشد ، و رمزنگاری ها ممکن است از این تبلیغات بدون هیچ هزینه اضافی برای شما دریافت کنند.

اطلاعات موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی ارائه نمی شود و لزوماً دقیق نیست. لطفاً به صفحه سلب مسئولیت ما مراجعه کنید تا دریابید که چند بار اطلاعات را در وب سایت به روز می کنیم. برای اینکه بتوانید از این وب سایت به هر روشی استفاده کنید ، لطفاً صفحه سلب مسئولیت/افشای ما و خط مشی رازداری را بخوانید.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.